Firmasertifiseringer

Safetec Nordic AS er revidert og sertifisert av Nemko AS.

Kvalitetssystem som oppfyller kravene i ISO 9001:2015-standarden innenfor følgende aktiviteter: Rådgivningstjenester innen sikkerhet, risiko og integritet.

Registreringsnummer: NO-800919

Miljøstyringssystem som oppfyller kravene i ISO 14001:2015 -standarden innenfor følgende aktiviteter: Rådgivningstjenester innen sikkerhet, risiko og integritet.

Registreringsnummer: NO-901517