Företagets certifieringar

Safetec är reviderade och certifierade av Nemko AS för:

Kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i ISO 9001:2015 inom följande verksamhetsområden: Rådgivning inom säkerhet, risk och integritet.

Registreringsnummer NO-800919

Miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2015 inom följande verksamhetsområden: Rådgivning inom säkerhet, risk och integritet.

Registreringsnummer NO-901517