Vi bygger kompetanse for fremtiden

Vi har de siste årene observert at behovet for industrielle batterisystemer er økende globalt. Storskala batterisystemer vil bli viktig for effektiv distribusjon og lagring av energi. (Ref.Eus initiativ for battery“)

Gjennom interne innovasjonsprosjekter og kundeprosjekt har vi etablert skreddersydde metoder for å vurdere batteririsiko. I tråd med gjeldende retningslinjer og industrielle normer har vi tilpasset metodene våre for problemstillinger knyttet til batteririsiko. Safetec har lang erfaring med bruk av ulike CFD-verktøy og disse verktøyene har visst seg nyttige for å vurdere batteririsiko også.

For typiske batterikjemier som brukes i industrien, har Safetec utført en omfattende litteraturstudie og samlet inn relevante data som kan legges til grunn for risikovurderinger av industrielle batterisystemer. Med dette har vi tilegnet oss mye kunnskap rundt risiko forbundet med thermal-runaway (varmgang) i batterier og påfølgende avgassing, eksplosjon og brann.

 

Det siste halvåret har vi hjulpet en batteriprodusent med å vurdere brann- og eksplosjonsfare ved en av deres fabrikker. Det ble utført en spredningsanalyse for avgasser fra batterier under varmgang, med spesielt fokus på hydrogenfluorid dannelse. Hydrogenfluid er en svært giftig gass og det var derfor nødvendig å simulere spredningen av denne gassen ved brann.

 

Ønsker du å vite mer om hva vi kan bistå med innen batteririsiko eller CFD, ta kontakt med oss på inquiry@safetec.no eller direkte med en av våre konsulenter Jon Tolaas, jon.tolaas@safetec.no.