Sikring

Forbli konkurransedyktig og å sikre dine ansatte

Safetec har kompetanse til å støtte deg med analyser og vurderinger av høy faglig kvalitet for å sikre at ditt selskap er beskyttet mot ulike trusler. Vi kombinerer teknisk, teoretisk og praktisk kunnskap med god kjennskap til lover, regler, standarder og beste praksis i vår utførelse av analyser og utarbeidelse og implementering av planer for å sikre dine verdier.

Hvorfor sikring?

Verden blir mer og mer sammenkoblet og kompleks. Land og regioner som tidligere har vært relativt fredelige, erfarer nå et nytt risikobilde. Geografisk avstand og landegrenser betyr mindre. Uønskede angrep mot selskaper og individer kan komme både fra mennesker i nærmiljøet, men også fra mennesker på andre siden av jorden. Ditt selskap kan møte et bredt utvalg av trusler; fra industriell spionasje fra konkurrenter og fiendtlige land, til fysisk og virtuelle angrep og sabotasje fra terroristceller og organiserte kriminelle, og til angrep fra mentalt ustabile individer. Vi hjelper deg med å identifisere og håndtere risiko for å sikre at ditt selskap forblir konkurransedyktig og for å sikre dine ansatte.

Vi tilbyr en effektiv kombinasjon av praktisk erfaring, teoretisk forståelse og teknisk kompetanse (IT sikkerhet, brann- og eksplosjonsmodellering). Dette gjør oss i stand til å håndtere et bredt utvalg av perspektiver som vi så analyserer med strukturerte, analytiske metoder og teknikker i henhold til ISO 31000 og standardene i NS-5830 serien inkludert NS-5834. Resultatet vil bidra til å håndtere usikkerhet i daglige aktiviteter samt å maksimalisere sannsynligheten for å oppnå dine målsettinger i et fiendtlig eller komplekst miljø.

Hva vi gjør

Vi har erfarent personell inkludert tidligere militære offiserer med bakgrunn innen operasjonell planlegging og bekjempelse av terrorisme, ingeniører, psykologer og risikoanalytikere. Vår varierte kunnskap gjør oss i stand til å håndtere mange ulike oppgaver og roller, inkludert alle definerte roller som rådgivere i sikringsprosjekter i henhold til NS-5834. Vi kan styrke din kapasitet når du allerede har kunnskapen, men mangler kapasiteten, eller vi kan bidra med viktig kompetanse for å styrke din organisasjon.

Safetec er en anerkjent tilbyder av sikringstjenester (RSO – Recognized Security Organization), godkjent av Kystverket, i henhold til ISPS (The International Ship and Port Facility Code).

Vår portofolio inkluderer:

 • Sikringsrisikoanalyse
 • Vurdering av verdier
 • Trusselvurderinger
 • Sårbarhetsanalyser
 • Utvikling av sikringsplan
 • Skadevurderinger ihht. sikkerhetsloven
 • Objektsikring/beskyttelse av infrastruktur
 • Eksplosjonsbeskyttelse og input til design
 • Beredskapsanalyse
 • Beredskapsplanlegging og beredskapsplan
 • Opplæring/kurs, trening og øvelse
 • Testing og verifisering

Fordeler og nytte

God styring av sikring bidrar til at du kan håndtere trusler som din bedrift møter på en integrert og kost-effektiv måte. Det bidrar også til at trusler mot andre ikke vil påvirke din drift. Risikoreduserende tiltak sikrer at du forblir konkurransedyktig selv om du erfarer en krise. Andre fordeler er:

 • Maksimerer egen planleggingshorisont og konkurransedyktighet
 • Ansatte føler seg sikre og har mulighet til å oppnå organisasjonens målsettinger
 • Selskapet har kontroll på kunnskap (intellectual property)
 • Øker selskapets fleksibilitet og robusthet
 • Øker din forståelse av aktører utenfor din egen organisasjon
 • Strømlinjeformer forståelse og målsettinger innen din organisasjon
 • Sikrer tilfredsstillelse av lover og regler
 • Nøytraliserer potensialet for tap av omdømme

Kontakt oss

Hvilke sikringsutfordringer har du? Snakk med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å håndtere trusler på en fleksibel måte som øker sannsynligheten for riktig håndtering av sikringshendelser.