Standarder for ytelse

Begrepet «performance standards» stammer fra det britiske safety case regimet. På den norske kontinentalsokkelen spiller performance standards en viktig rolle i barrierestyring.

Etablering og dokumentasjon av standarder og krav til ytelse, eller performance standards, er avgjørende for sikker design og for oppfølging av sikkerhet gjennom barrierestyring i den operasjonelle fasen.

I henhold til Petroleumstilsynet (Ptil), er ytelseskrav verifiserbare krav til barriereelementers funksjon for å sikre at barrieren er effektiv. Ytelseskrav kan stilles til ulike aspekter slik som kapasitet, funksjonalitet, effektivitet, integritet, pålitelighet, tilgjengelighet, motstandsdyktighet, robusthet, ekspertise og mobiliseringstid.

Hva vi gjør

Safetec har utviklet og oppdatert performance standards for flere kunder, med særlig vekt på ytelseskrav i barrierestyring. Ytelseskrav blir etablert i FEED-fasen (Front End Engineering Design-fasen) og oppdatert i detalj i engineering fasen av et utviklingsprosjekt.

Tradisjonelt har performance standards vært begrenset til tekniske barrieresystemer, men de siste årene har det også blitt vanlig å inkludere operasjonelle og organisatoriske barriereelementer. Mens tekniske barrierer testes og verifiseres gjennom integrity management systems, kan operasjonelle og organisatoriske barriereelementer testes og verifiseres gjennom oppfølging av sikkerhetsindikatorer og gjennomføring av sikkerhetsrevisjoner.

Fordeler og nytte

Etablering av ytelseskrav gir verdifulle bidrag til designutvikling, valg av utstyr i designfasen og verifikasjon av barriereelementer i driftsfasen. I den driftsfasen fasen er ytelsesstandarder av høy kvalitet essensielle for å styre storulykkesrisiko.

Prosjekter

Safetec har utviklet og oppdatert performance standards for flere borerigger og produksjonsinstallasjoner.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med å etablere eller oppdatere performance standards.