Human Factors

Sikker og effektiv drift

Safetec har en av de mest kompetente Human Factors gruppene i Norge. Vi jobber særlig med olje og gass-, transport- og kraftsektorene. Vår styrke er å både kunne dra nytte av våre erfaringer og kunnskap fra alle bransjer, så vel som vår kjernekompetanse innen Human Factors for å hjelpe våre kunder med å oppnå sikker og effektiv drift.

Hvorfor Human Factors?

Human Factors handler om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Ved å optimalisere samspillet mellom disse faktorene optimaliseres også driften. Dette gir positive effekter for både produksjon og sikkerhet.

Hva vi gjør

Safetec har eksperter innenfor områdene menneskelige faktorer, psykologi, ingeniør- og samfunnsfag. Våre eksperter arbeider i tverrfaglige team for å sikre at alle sider ved menneskelig atferd, organisasjonsstruktur og utforming av tekniske systemer blir vurdert. Vi skreddersyr våre tjenester for å møte våre kunders behov, slik at vi kan levere de løsningene som kreves. Vi kan også tilby hele spekteret av standardanalyser og vurderinger, som for eksempel:

 • Nåanalyse (komplett kartlegging av dagens situasjon)
 • Funksjons- og oppgaveanalyser
 • Fordeling av oppgavene (mellom mennesker, systemer og lokasjoner)
 • Arbeidsbelastningsanalyser
 • Utforming av kontrollrom og kontrollsystemer (HMI)
 • Integrerte operasjoner
 • Scenarioanalyser
 • CRIOP analyser
 • Organisasjons- og bemanningsstudier
 • Psykososiale studier
 • Arbeidsmiljøstudier
 • Menneskelige pålitelighetsstudier
 • HAZID av menneskelige faktorer samt detaljerte vurderinger av menneskelige bidrag til større ulykkesscenarier
 • Crew Resource Management (CRM)
 • Utvikling av driftsfilosofier, spesifikasjoner og prosedyrer, for eksempel alarmfilosofier

Fordeler og nytte

Med vår Human Factor-kompetanse og et bredt spekter av tilhørende tjenester kan vi bidra til at din organisasjon og dine systemer er utformet for å støtte mennesker i sitt arbeid for å oppnå både produksjons- og sikkerhetsmål.

Hvorfor velge Safetec?

 • Bred tverrfaglig kompetanse som gir skreddersydde løsninger
 • Evne til å lede, koordinere og gi råd i store prosjekter
 • Tverrfaglige team med bakgrunn fra psykologi, samfunnsfag og ingeniørfag som sikrer en fullstendig forståelse av samhandlende faktorer som alle bidrar til ytelse
 • Bred kunnskap og erfaring med Human Factors og arbeidsmiljømetoder
 • Bred kunnskap om myndighetskrav, standarder og retningslinjer knyttet til Human Factors
 • Tett samarbeid med ulike bransjer og sektorer og evne til å lære fra ulike bransjer for å øke sikkerheten og effektiviteten

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan vår  Human Factors kompetanse kan skape merverdi i din organisasjon.