BowTie

Vis kontroll gjennom barrierestyring

Safetec støtter virksomheter med BowTie analyse for å sikre at man har pålitelige og robuste barrierer mot hendelser eller forhold som medfører risiko. En slik analyse kan gjennomføres både for en installasjon / anlegg og for kritiske arbeidsoperasjoner, og gir et glimrende utgangspunkt for risikostyring.

Safetec har erfarne medarbeidere med variert bakgrunn som kan kombinere kunnskap om ulike typer barrierer og tekniske systemer med praktisk og organisatorisk forståelse for å etablere en god oversikt over risikobildet og over kritiske barrierer ved hjelp av BowTie diagram.

BowTie- diagrammer kalles gjerne «sløyfediagram» på grunn av utformingen, som tar utgangspunkt i en uønsket hendelse (midten), med mulige årsaker vist på venstre side og mulige konsekvenser på høyre side – som kan gi en sløyfeform på diagrammet. Barrierer tegnes inn i diagrammet for å vise hvordan man er beskyttet mot både årsaksmekanismer og eventuelle konsekvenser ved uønskede hendelser. Dette danner basis for god barrierestyring i virksomheten.

Hvorfor BowTie-analyse?

BowTie-analyse dokumenterer barrierestyringen i en virksomhet og gir god oversikt over risikostyring og barrierestyring. Det er således velegnet for fremvisning ved tilsyn. BowTie er et godt verktøy for å visualisere risikobildet og for bevisstgjøring av barrierenes og den enkeltes rolle i sikkerhetsarbeidet. Det er et anerkjent verktøy og kan anvendes i alle virksomheter; det omtales blant annet i IADCs veiledning til sikkerhetsstyring for flyttbare innretninger (som en del av en «Structured Hazard Identification and Control” (SHIDAC) prosess) og i NVEs veiledning til risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftbransjen.

Hva vi gjør

Våre BowTie medarbeidere følger med i utviklingen av metodikk og beste praksis innen risikostyring. Vi planlegger og gjennomfører BowTie analysen, inklusive gjennomføring av arbeidsmøte, for å oppnå en analyse som svarer til deres spesifikke behov. Safetec tilbyr også kurs innen BowTie metodikk og bruk av verktøy.

bowtiefigur

Fordeler og nytte

God barrierestyring sikrer at trusler som virksomheten deres står ovenfor håndteres på en integrert og kostnadseffektiv måte. Ved god barrierestyring er barrierenes funksjon i risikobildet kjent blant medarbeiderne og de vedlikeholdes og testes for i størst mulig grad å sikre at de fungerer ved behov. Systematisk barrierestyring reduserer dermed sannsynligheten for å oppleve et scenario med store konsekvenser for virksomheten.

Andre fordeler:

  • Visualisering av barrierer på en systematisk måte
  • Forbedre medarbeidernes forståelse og bevissthet rundt risiko og barrierer
  • Identifiserer eventuelle manglende eller svake barrierer
  • Gir et godt utgangspunkt for vedlikeholdsplanlegging og kan avdekke manglende vedlikeholdsaktiviteter
  • Gir et godt utgangspunkt for gransking av hendelser eller tilløp til hendelser
  • Programvaren AuditXP gir mulighet til å «ta temperaturen» på barrierene, og kartlegge hvorvidt medarbeiderne har kjennskap til en barriere og hvilken godhet de vurderer barrieren til å ha

Kontakt oss

Ta kontakt for å høre mer om hvordan du kan utvikle et optimalt system for barrierestyring i din virksomhet.