Risikostyring

Risiko er til stede i enhver prosess eller aktivitet og må bli håndtert

Safetec hjelper sine kunder til å forstå og håndtere risiko for å unngå uønsket påvirkning på sikkerhet, produktivitet eller omdømme. Våre metoder håndterer det totale risikobildet, inkludert forståelse av komplekse samspill mellom teknologiske, individuelle og organisatoriske faktorer.

Vi gjør også risikoanalyser. Les mer her.