Revisjoner og granskning

Sikkerhetsrevisjoner under normal drift og gransking etter hendelser og ulykker er gode kilder til kontinuerlig læring og forbedring. Ved hjelp av disse verktøyene, bistår Safetec organisasjoner i ulike bransjer med å forstå hvordan samspillet mellom teknologiske, organisatoriske og individuelle faktorer påvirker sikkerhetsnivået.