Produksjons-tilgjengelighet/RAM-analyse

Finn de mest kostnadseffektive løsningene ved hjelp av en RAM-analyse

Safetec har et stort antall eksperter som gjennomfører flere RAM-analyser hvert år. Våre metoder er uvurderlige når det gjelder å forutsi tilgjengeligheten til systemet ditt og tilby beslutningsstøtte for kostnadsoptimalt design, produksjon og vedlikehold.

Hvorfor RAM-analyse?

RAM-analyse er en velkjent metode for å estimere et systems produksjonstilgjengelighet ved å vurdere feilmoder, feilfrekvenser, vedlikehold og tilhørende konsekvenser på produksjonen. Formålet er å finne ut om den estimerte produksjonstilgjengeligheten oppfyller kravene, og å identifisere de mest kostnadseffektive løsningene som kan danne grunnlaget for økt fortjeneste.

Hva vi gjør

Vårt RAM-team består av spesialister på bruk av det siste innen metodikk og verktøy. Vi går nøye gjennom den dokumentasjonen vi får inn, legger til rette for workshops og analyserer og presenterer resultatene i henhold til ISO 20815 . En RAM-analyse kan utføres for produksjonssystemer og delsystemer av alle typer og størrelser. Vi har lang erfaring fra olje og gassindustrien, men vi har jobbet med mange ulike industrier og det er ingen begrensninger i bransje eller kompleksitet. Vi har erfaring fra alle fasene av et prosjekt – fra konseptfasen, utformingsfasen og modifikasjonsprosjekter.

Fokuset i en RAM-analyse er å studere systemkomponenter, deres kapasitet og konfigurasjoner, pålitelighetsdata, reparasjonsdata, ressurskrav, operasjonelle forhold, produksjonsprofiler, osv. Alle komponenter som er kritiske for produksjonen blir modellert sammen i et programvareverktøy som tar hensyn til alle forhold som kan påvirke produksjonen ved eventuell svikt.

En feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA) utføres ofte som første trinn i en RAM-analyse. Vi hjelper kundene våre med FMECA, både i forbindelse med RAM-analyser og som frittstående studier. Se mer info under FMECA.

Innsamlingen og vurderingen av pålitelighets- og reparasjonsdata er en viktig del av en RAM-analyse. Vi legger stor vekt på at dataene som samles inn og vurderes skal være egnet og holde høy kvalitet.

Fordeler og nytte

 • Identifikasjon av feilmoder og deres konsekvenser
 • Tverrfaglige workshops med fokus på virkningene av svikt og reparasjon på lokalt- og systemnivå
 • Beregning av produksjonstilgjengelighet
 • Beregning av produksjonstid med hensyn til etterspørsel
 • Beregning av produksjonstid over null
 • Identifisering av flaskehalser og “produksjonsdrivere”:
  • Prosessutforming
  • Reservedelsfilosofi
  • Mobiliseringstider og -kontrakter
  • Strategi for forebyggende vedlikehold
  • Identifisering av kostnadseffektive tiltak
  • Kjennskap til bransjens ytelsesmetodikk

I tillegg til den tradisjonelle RAM-analysen kan vi også tilby kost-nytte-analyser, f.eks. analyse av livssykluskostnader (LCC-analyse). Vår analyse kombinerer resultatene fra RAM-analysen med kostnadsparametre for både investeringer, faste kostnader og variable kostnader. En kost-nytte-analyse vil tallfeste og vise din nåverdi, break even-pris, avkastning osv.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan din bedrift kan optimalisere produksjonen.