Feilmode, effekt og kritikalitetsanalyse (FMEA/FMECA)

Hvordan kan systemet svikte, og hva blir konsekvensene?

Safetec har bred kunnskap om og erfaring med feilmode, effekt og kritikalitetsanalyse (FMECA). Vi kan vise deg hvilke deler av det tekniske systemet ditt som er mest utsatt for feil, og hjelper deg med å forbedre designet.

Hvorfor FMECA?

Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet. Feilmode- og effektanalyse (FMEA) er en velprøvd metode for å studere problemer som kan oppstå fra individuelle feil i tekniske systemer. Hvis i tillegg kritikaliteten i feileffektene analyseres, får vi det som kalles en feilmode-, effekt- og kritikalitetsanalyse (FMECA).

Hva vi gjør

FMECA innebærer at vi gjennomgår alle relevante komponenter i et teknisk system for å identifisere feilmoder og tilhørende effekter. Vi gjør oss kjent med systemet og legger til rette for en workshop med dine eksperter der vi systematisk går gjennom hele systemet. For hver komponent vil vi spørre hvordan den kan svikte og hva konsekvensen av disse feilene vil bli.

Typiske spørsmål er:

  • Hva er denne komponentens funksjon?
  • Hvordan kan denne komponenten svikte – hva er feilmodene for denne komponenten?
  • Hva kan årsaken til denne feilen være?
  • Hvordan oppdages denne feilen?
  • Hva er effekten av denne feilen både lokalt for denne komponenten og for systemet?
  • Hvor sannsynlig er dette?
  • Hvor kritisk er denne svikten med hensyn til systemets formål, produksjon og sikkerhet eller miljøet?
  • Finnes det mulige forbedringer i design som kan forhindre denne feilen?

Svarene fra disse spørsmålene logges i en tabell, og kritikaliteten av alle feilmodene illustreres ved hjelp av en risikomatrise. I forkant av workshopen avgjør vi sammen med deg hvilke kombinasjoner av sannsynlighet og konsekvens som er kritiske og hvilke som ikke er det. Resultatene vil bli lagt fram i en rapport.

En FMECA er ofte det første trinnet i en regularitets-/RAM-analyse.

Fordeler og nytte

FMECA er en svært systematisk metode for å identifisere alle feil og deres kritikalitet. Basert på denne analysen er det lett å prioritere designforbedringer eller planlegger vedlikehold og reparasjon. Vi i Safetec gjør det mulig for deg å bruke denne metoden til å systematisere informasjonen du får fra ekspertene dine på en effektiv måte, slik at det blir enklere for deg å foreta designforbedringer. Vi kombinerer grundig metodekunnskap med vår brede og lange erfaring fra ulike systemer og ulike bransjer.

En FMECA er ofte det første trinnet i en regularitets-/RAM-analyse.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å forbedre din design ved bruk av FMECA.