Datainnsamling og analyse

Safetec har bred kunnskap og erfaring med innsamling og analyse av pålitelighetsdata. Vi kan hjelpe deg med å forstå hvor dine feil kommer fra slik at systemet kan forbedres.

Hvorfor pålitelighetsdata?

Det er viktig å ha en god forståelse av tidligere, nåværende og fremtidig ytelse – ikke bare av systemet, men også av de enkelte komponentene. Innsamling og analyse av data innen pålitelighet og vedlikehold vil gjøre deg i stand til å forstå systemet og komponentenes ytelse bedre, samt å identifisere trender, flaskehalser og faktorer som påvirker produksjonen mest.  Analyser som krever pålitelighetsdata av dårlig kvalitet er vanskelig å bruke som grunnlag for viktige beslutninger ettersom det vil resultere i mange usikkerhetsmomenter.  Vi ønsker å hjelpe deg å sikre et solid fundament som fører til pålitelige resultater.

Vår erfaring

Vi har bred erfaring med mange aspekter knyttet til datainnsamling og analyser innen pålitelighet og vedlikehold, inkludert:

  • Kunnskap om og deltakelse i utvikling og revisjon av ISO14224, som er en anerkjent internasjonal standard for innsamling av pålitelighets- og vedlikeholdsdata
  • 25 års erfaring i OREDA (Offshore Reliability Data) med innsamling av data for ulike OREDA JIP medlemmer
  • 25 års erfaring med analyse av pålitelighetsdata som frittstående tjeneste eller som input til ulike pålitelighetsstudier
  • 15 års erfaring med å trekke ut og tolke informasjonen i vedlikeholdssystemfor å tilpasse den til et brukervennlig dataformat innen pålitelighet?

Hvorfor Safetec?

Ved innsamling, analyse og bruk av pålitelighetsdata er det mange fallgruver som kan føre til feilaktige konklusjoner. Gjennom vår kunnskap og erfaring er vi klar over disse fallgruvene, og det faktum at ingen analyse blir bedre enn data som man legger inn. Vi skjuler ikke tvilsomme data bak svarene, men søker heller å gi våre kunder en helhetlig forståelse av resultatene og grunnlaget. Vi bruker vår erfaring til å vurdere kvaliteten på eksisterende pålitelighetsdatakilder eller bistå i innsamling av nye pålitelighetsdata, i henhold til anerkjente standarder. Vi kan hjelpe deg med å sette opp et system for fremtidig innsamling av pålitelighetsdata, eller dra nytte av eksisterende informasjon som du for eksempel har i vedlikeholdstyringssystemet.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan innsamling av pålitelighetsdata og analyse kan bidra til å forstå og forbedre ytelsen til systemet ditt.