Rømnings- og evakueringsvurderinger

Sørg for at evakueringssystemet ditt er optimalt før du har behov for det

Optimale evakueringssystemer sikrer at evakuering kan gjennomføres så raskt og sikkert som mulig i tilfelle en hendelse skulle oppstå. Safetec er ledende leverandør av evakueringsanalyser for olje & gassektoren, transportbransjen og maritim industri, og kan utføre analyser for bl.a. plattformer, fartøy, tunneler og bygninger.

Hvorfor evakueringsanalyser ?

Ved en nødsituasjon kan et effektivt evakueringssystem være avgjørende for sikker redning av involverte. Dersom systemet ikke fungerer, kan de involverte bli hindret, eller i verste fall ute av stand til å evakuere, noe som vil kunne medføre tap av liv. Våre ekspertteam hjelper våre kunder med å sikre at det ikke eksiterer skjulte feller og med å optimalisere evakueringssystemene, slik at personell kan rømme så effektivt som mulig i en nødsituasjon. En analyse vil i tillegg dokumentere at relevante regelverkskrav er oppfylt.

Hva vi gjør

Safetec har en rekke eksperter innen risikoanalyse, sannsynlighets- og tilgjengelighetsberegninger, beredskap, menneskelig atferd og evakuering. Vi har verktøy for å simulere personellflyt og klargjøring av eventuelle evakueringsmidler (for eksempel utsetting av livbåter). Vi kan dermed dekke alle aspekter ved evakueringsanalysen. Når analysen er ferdigstilt, vil Safetecs eksperter innen trening og opplæring kunne bistå med å trene organisasjonen i tråd med konklusjonene fra analysen.

En typisk evakueringsanalyse for en plattform kan omfatte følgende elementer:

  • Identifisering av hendelser som kan medføre behov for evakuering.
  • Vurdering av tilgjengelige rømnings-, evakuerings- og redningsmidler for å sikre at dette er i henhold til relevant regelverk og gjeldende retningslinjer.
  • Vurdering av rømnings- og evakueringsmuligheter for relevante identifiserte scenarioer. Analysen fokuserer på worst case scenarioer og de lengste rømningsveiene.
  • Vurdering av tid til rømning og evakuering for å dokumentere at dette er i henhold til relevante akseptkriterier og regelverk.
  • Forslag til forbedringstiltak

Safetec benytter et bredt utvalg av verktøy for å etablere basis for beslutningstaking, dokumentere status for evakueringssystemet og for å gi råd om forbedringer.

Fordeler og nytte

Vår helhetlige tilnærming til evakueringsanalyser vil dekke dine behov, uavhengig av bransje og segment og hvilke regelverk du er underlagt.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut mer om evakueringsanalyser for din virksomhet.