Avbruddssikring

God avbruddssikring sikrer at du kommer raskt tilbake i normal operasjon etter et driftsavbrudd. Du har kanskje en plan for hvordan du skal opptre i en beredskapssituasjon, men har du en plan for hvordan du raskt skal komme i normal drift igjen?

Hvorfor avbruddssikring?

Ulykker og tekniske feil kan forårsake driftsstans og påvirke virksomheten på kort eller lang sikt. Et eksempel kan være at en brann oppstår og forårsaker skader på viktig utstyr, der reparasjons- eller leveransetiden er lang og det dermed går lang tid før du får virksomheten din på fote igjen. Hvor langvarig kan et avbrudd være før det blir kritisk for din virksomhet? Om du har en plan som forbereder deg på slike situasjoner, vil det hjelpe deg å komme raskere tilbake i drift.

Hva vi gjør

I etterkant av en situasjon hvor bedriftens beredskapsplan har blitt iverksatt, vil spørsmålet om videre drift raskt melde seg. Beslutninger som tvinges frem av tidspress i en situasjon der medarbeidere kan være overveldet pga håndteringen av hendelsen, blir ikke nødvendigvis de beste. Vi hjelper deg med å identifisere mulige hendelser som kan medføre alvorlige skader på din virksomhet eller ødelegge grunnlaget for driften før de inntreffer, og planlegge hvordan man kan få driften raskt i gang igjen. Vi kan også hjelpe deg med å planlegge hvordan daglig drift i størst mulig grad opprettholdes mens midlertidige eller permanente løsninger må iverksettes etter en hendelse.

Fordeler og nytte

Langvarige driftsavbrudd kan være svært kostbare for mange virksomheter. Det er mye lettere å komme tilbake i normal drift etter en alvorlig hendelse, dersom du er forberedt. Vi hjelper deg med forberedelsene.