Beredskap

Virksomheter med risikopotensial må være forberedt på det uventede

Dette innebærer planlegging av beredskap og krisehåndtering, samt å integrere disse aktivitetene inn i den daglige driften. Safetec har kunnskap og erfaring til å hjelpe virksomheter med å finne den optimale balansen mellom daglig drift og å være forberedt på det verste.