Sårbarhetsvurdering

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse) handler om å identifisere hendelser som kan skje, og å vurdere risiko og sårbarhet forbundet med disse hendelsene. Som oftest fokuserer ROS-analysen på mulige uønskede hendelser (farer og trusler).

For mer informasjon, kontakt oss på epost: post@safetec.no eller ring 73 900 500.