Verifikasjon av design

Forbedre sikkerheten gjennom verifikasjoner

Designverifikasjonen sikrer at systemer er designet i henhold til gjeldende krav og regelverk, og at kritiske systemer vedlikeholdes og driftes på en sikker og optimal måte. Safetec har en rekke svært kompetente rådgivere med dybdekompetanse på tekniske sikkerhetssystemer, som også kjenner de gjeldende krav og regelverk i olje- og gassindustrien. En av våre største fordeler er at vi har en integrert tilnærming til tekniske, operasjonelle og organisatoriske aspekter, tett knyttet opp mot barrierestyring.

Hvorfor verifikasjon av design?

Barrierer mot storulykker har alltid vært et viktig aspekt i olje- og gassindustrien med tanke på å sikre liv, miljø og materielle verdier. Robustheten til barrierene sikres gjennom korrekt design, vedlikehold og drift. Våre tverrfaglige prosjektteam hjelper våre kunder med å verifisere om de gjeldende designkravene for design er tilfredsstilt og tilstrekkelig fulgt opp i drift av systemer eller ved modifikasjoner.

Hva vi gjør

Safetec har en gruppe sikkerhetsrådgivere med høy teknisk kompetanse på sikkerhetssystemer og god kunnskap om design og verifikasjon av sikkerhetsbarrierer. Vi tilbyr rådgivere som kan bistå i deres interne prosjektgrupper for verifikasjon av systemer, eller vi kan utføre komplette interne eller eksterne verifikasjoner for kundene våre. Safetec har også god erfaring i å utvikle verifikasjonsplaner, der vår kompetanse om operasjonelle og organisatoriske aspekter vil inngå.

Fordeler og nytte

Vår tilnærming til verifikasjonsaktiviteter er basert på vår unike kompetanse innen sikkerhet- og risikoarbeid i henhold til gjeldende regelverk. Våre rådgivere har en strukturert tilnærming til verifikasjonsarbeid, benytter arbeidsmetoder som dokumentgjennomgang, intervjuer, testing og feltundersøkelser, og vil alltid opptre totalt uavhengig av motparten i verifikasjonsarbeidet. Uavhengigheten skal sikre at våre rådgivere opptrer som en objektiv part i verifikasjonsarbeidet, og sikrer at de stiller de rette spørsmålene for å avdekke synlige eller underliggende faktorer for framtidige hendelser.

Prosjekter

Safetec tilbyr tjenester innen verifikasjonsarbeid for faste og flytende produksjonsenheter, borerigger og onshore produksjonsanlegg.

Kontakt oss

Vennligst ta kontakt for å lære mer om hvordan verifikasjon av design kan forbedre sikkerhets- og risikonivå på tekniske systemer.