Safety Case and ALARP

Spesialister i regelverk og ALARP-dokumentasjon ulike internasjonale områder

Vi tilbyr team som samarbeider over tidssoner, strategisk plassert for å være nært flere ulike internasjonalt regulerte områder. Med tilstedeværelse ved asiatiske verft, hos engineeringselskap og oljeselskap sine hovedkontor globalt. Safetec har egne kontorer i Europa (UK og Norge), Asia og Australia.

Hvorfor Safetec?

Safetec tilbyr spesialistråd basert på en dyp forståelse av offshore regelverk og sikkerhetsstandarder over hele verden. Vi bistår våre kunder med å oppnå samtykke og godkjenning i henhold til lokalt regelverk.

Mange stater krever Safety Case og dokumentasjon av at risiko er redusert så langt som praktisk mulig (ALARP – As Low As Reasonably Practicable). Enhver som ønsker å operere en installasjon er påbudt å ha et Safety Case som er godkjent av den relevante myndighet (UK HSE, NOPSEMA, etc.) Formålet med et Safety Case er å demonstrere at operatøren har et fungerende styringssystem og at installasjonen er i henhold til et sett med forskrifter/standarder som skal sørge for sikker design og sikker drift i det regulerte farvannet).

Vi har solid erfaring i å støtte ulike kunder og typer installasjoner og i å bli godkjent av myndighetene gjennom hver fase av livsløpet til en installasjon, fra design til fjerning. I tillegg har vi spesialkunnskap og erfaring i til å utføre nødvendige analyser som trengs for å støtte og demonstrere ALARP for Safety Caset.

Hva vi gjør

Våre team, utfører ulike prosjekter, fra små-skala spesifikke analyser relatert til godkjenning hos en spesifikk myndighet, til å skrive hele Safety Caset med understøttende studier. Disse kan enten bli utført i prosjekteringsfasen, eller for å adressere endringer og modifikasjoner som planlegges og utføres i løpet av installasjonens livsløp. Arbeidet kan omfatte:

 • Utarbeiding av Design Notification til godkjennende myndighet
 • Fareidentifikasjon (HAZID), miljøfareidentifikasjon (ENVID) og prosessgjennomgang (HAZOP) gjennom arbeidsmøter og studier
 • Human Factors studier
 • Kvantitative risikoanalyser (QRA)
 • CFD (numerisk fluiddynamiske) studier (turbulensstudier, eksos-, fakkel- og ventstudier osv.)
 • Brann og eksplosjonsstudier (FEHA)
 • Evakuerings- og rømningsstudier (EERA)
 • Fallende last studier
 • TRIA (Temporary Refuge Impairment Assessment)
 • Helikopter og transport risikoanalyser
 • BowTies
 • ALARP arbeidsmøter og vurderinger
 • Skipstrafikkstudier og skipskollisjonsstudier
 • Ytelsesstandarder  for sikkerhetskritiske elementer
 • Miljøkritiske element analyser (ECE) og ytelsesstandarder
 • Vurdering av ulike regelverk og om installasjonen er i henhold til disse (PFEER, MAR, DCR, PUWER, PSR, COSHH, DSEAR/ATEX osv.)
 • Bistand til utvikling eller dokumentasjon av operatørens styringssystem
 • Utarbeidelse, vedlikehold eller fullstendige oppdateringer av Safety Case

Fordeler og nytte

Vi tilbyr et komplett sett med Safety Case relaterte tjenester og kan bistå med all nødvendig assistanse, analyser og støtte for å oppnå godkjenning av de gjeldende myndigheter og sikker drift gjennom livsløpet til en installasjon. Vi hjelper våre kunder å demonstrere at risikoen er ALARP gjennom detaljert forståelse av risikobildet.

Andre fordeler:

 • Erfaring med med HSE, NOPSEMA og andre regelverksinstanser
 • Erfaring med et bredt spekter av installasjoner og geografiske områder
 • Kontinuerlig støtte i alle faser av livsløpet til en installasjon
 • Fleksibilitet til å arbeide både på småskala og store prosjekt
 • Kjennskap til krav til flyttbare innretninger  – også inngående kjennskap til klasseregelverk

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi bistår med myndighetskrav.