Risikoanalyse

Kjenner du de potensielle farene?

Safetec har lang erfaring i å planlegge, utføre og implementere kvantitative risikoanalyser som et verktøy for å styre risikoen. Vi har gjennomført mange kvantitative risikoanalyser av varierende størrelse og omfang; helt fra semi-kvantitative studier av spesifikke aktiviteter til totalrisikoanalyser av flere sammenhengende plattformer i offshorekompleks.

Hvorfor risikoanalyse?

En kvantitativ risikoanalyse bør bli utført i ulike faser av prosjektet. Med start i konseptvalg, gjennom designutvikling, utbygging, drift, vedlikehold og modifikasjoner helt til avvikling og fjerning. Fareidentifikasjon og kvantitativ risikoanalyse er veletablerte metoder som hjelp til ingeniører og ledelse til å ta avgjørelser i ulike steg av prosjektet.

Hva vi gjør

En kvantitativ risikoanalyse består av estimering av frekvenser og konsekvenser (dvs. risiko) for et utvalg av potensielle farlige scenarioer. Metodene og verktøyene Safetec bruker for å utføre en kvantitativ risikoanalyse kan inkludere: Fareidentifikasjon (HAZID)

  • Frekvensberegninger for alle alvorlige hendelser (Major Accidental Hazards – MAH)
  • Konsekvensvurderinger
  • Brann, røyk og gasspredningssimuleringer eller vurderinger
  • Eksplosjonssimuleringer eller vurderinger
  • Vurdering av forringelse av sikkerhetsfunksjoner
  • Kvantifisering av risiko for personell, miljø og aktiva
  • ALARP vurderinger

risikoanalyse_figur

 

Risikoanalyse trenger ikke være dyrt eller komplekst

En kvantitativ risikoanalyse trenger ikke å være kompleks. I noen tilfeller vil en enkel risikoanalyse være godt nok. Det er viktig å bestemme, på et tidlig tidspunkt, hvilket nivå en risikoanalyse skal ha, og være tilpasset oppdraget eller objektets kompleksitet. Ved å gjøre det får du som kunde et nyttig verktøy som du kan bruke for å ta gode valg og beslutninger.

Kontakt oss

Ta kontakt for å se om vi kan hjelpe dere å gjøre en risikoanalyse som kan passe for din virksomhet.