Fareidentifikasjon (HAZID)

Systematisk identifikasjon og dokumentasjon av risiko

Safetec er en ledende leverandør av HAZID/HAZOP tjenester. Vi utfører et stort antall HAZIDer årlig for mange forskjellige kunder. Vi har mange konsulenter med bred HAZID erfaring som gjør at vi kan sette opp et godt HAZID team som passer for hvert prosjekt.

Hvorfor HAZID?

HAZID er en strukturert metode for å identifisere og dokumentere risiko og farlige forhold knyttet til f. eks en operasjon. Det er en vel anerkjent og dokumentert metode som sikrer at analyseobjektet blir analysert på en grundig og strukturert måte. HAZID kan brukes til å identifisere risiko i forbindelse med risikoanalyser (f. eks QRA) eller for å identifisere risiko i forbindelse med enkeltoperasjoner, f. eks i forbindelse med installasjon, modifikasjon, utskiftning av utstyr, isolering og løfteaktivteter.

Hva vi leverer

Safetec bidrar med høyt kompetent personell med ekspertise innenfor tekniske systemer og operasjonelle og organisatoriske forhold. Vi kan sette sammen team med riktig kompetanse og erfaring for hver HAZID slik at vi kan bidra til risiko blir identifisert og dokumentert på best mulig måte. I tillegg til å fasilitere HAZID møter leverer vi også kurs for trening av personell i risikoidentifikasjon (HAZID) metodikk.

En typisk HAZID studie vil bestå av følgende steg:

  • Forberedelse og gjennomgang av bakgrunnsinformasjon og teknisk dokumentasjon
  • Planlegging av arbeidsmøter i samarbeid med kunde for å diskutere arbeidsomfanget for HAZID-en, inndeling av operasjonen i enkeltaktiviteter eller noder, valg av relevante tegninger eller prosedyrer for gjennomgang og valg av ledeord.
  • Gjennomføring av HAZID ved arbeidsmøter
  • Dokumentasjon av observasjoner som deles inn i informasjonspunkter og aksjonspunkter.
  • Levere utkast til rapport for kommentarer fra kunde
  • Leveranse av endelig HAZID rapport

Fordeler og nytte

Safetec er svært opptatt av at HAZID blir gjennomført på en grundig og strukturert måte. Vi bruker erfarent personell med kompetanse på de systemene og operasjonene som skal analyseres og er svært grundige i våre forberedelser, gjennomføring og rapportering.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer om hvordan HAZID kan brukes for å støtte din virksomhet, kunder og prosjekter. Vi vet av erfaring at det ofte er begrenset tid tilgjengelig og vi er derfor svært opptatt av å kunne respondere raskt ved behov.