Funksjonssikkerhet av instrumenterte sikkerhetssystemer

Er ytelsen av dine instrumenterte sikkerhetssystemer akseptabel?

Instrumenterte sikkerhetsfunksjoner og -systemer er viktige for å ha kontroll med risiko i mange ulike industrier og anleggstyper. Da er det viktig å identifisere hvilke sikkerhetsfunksjoner som er nødvendig, og hvilke ytelseskrav som skal stilles til den enkelte funksjon. I industrien er dette alminnelig kjent som «SIL krav» som uttrykkes i form av fire ulike nivåer av sikkerhetsintegritetsnivå («Safety Integrity Level»).

Hvorfor stilles ytelseskrav?

I landbasert industri, så vel som på offshore prosessanlegg, blir instrumenterte sikkerhetssystem brukt for å holde risikoen på et akseptabelt nivå. Godheten, eller ytelsen, til de instrumenterte beskyttelsesmekanismene er viktig for å oppnå den påkrevde risikoreduksjonen. Med ytelse menes blant annet kapasitet, pålitelighet, effektivitet og evne til å motstå laster. Det grunnleggende konseptet er en risikobasert tilnærming for å bestemme hvilken ytelse som kreves av et sikkerhetsrelatert system. Dette innebærer at kravene som stilles til en instrumentert sikkerhetsfunksjon bør basere seg på det spesifikke risikobildet for det utstyret, prosessenheten eller lignende som skal beskyttes.

Hva vi gjør

Industrien har etablert ulike standarder som beskriver hvordan kravene til instrumenterte sikkerhetssystemer skal defineres, samt hvordan oppnåelse av kravene skal verifiseres. De internasjonale standardene IEC 61508 og IEC 61511 er viktige i denne sammenhengen, og «Guideline 070» fra organisasjonen Norsk olje og gass gir viktig veiledning om anvendelse av disse standardene i den norske petroleumsindustrien. Innenfor jernbane brukes standardene EN 50126/50128/50129 med samme type tilnærming, og andre bransjer har tilsvarende standarder. Safetec har lang erfaring med å hjelpe industrien med å arbeide i henhold til disse standardene; identifisere relevante krav, utføre nødvendige vurderinger og å utarbeide nødvendig dokumentasjon.
Våre tjenester innen dette området er relevant for både sluttbrukere (operatører), integratorer (typisk de som prosjekterer løsningene) så vel som for leverandører og produsenter, og kan struktureres på følgende måte:

sil

Fordeler og nytte

Safetec har, gjennom arbeid for olje- og gassindustrien i over 20 år, omfattende erfaring og vært involvert i mange ulike roller både i modifikasjonsprosjekter og for nybygg. Gjennom dette arbeidet har vi verdifull kunnskap og erfaring som er nyttig for både sluttbrukere/operatører, integratorer og leverandører/produsenter. Safetec er også ofte brukt som uavhengig tredjepart for å gjennomføre vurdering av prosessen med implementering av instrumenterte sikkerhetssystemer (såkalt «functional safety assessment», FSA).

Safetec er aktiv deltaker i det ledende forumet innenfor dette fagfeltet i Norge; PDS Forum . Vi har også vært en viktig bidragsyter til utviklingen av «Guideline 070» fra organisasjonen Norsk olje og gass.

Kontakt oss

Ta kontakt for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg å ta styringen med dine instrumenterte sikkerhetsfunksjoner.