Modellering av brannrisiko

Hvorfor modellere brannforløp

Der det finnes brennbar gass eller væske kan denne antennes og en brann oppstå. Med brannen følger det røyk og varme. Å vite mest mulig om effektene betyr å være forberedt på håndtering av slike situasjoner. Kunnskapen kan brukes til å minimere skadene som kan påføres mennesker, miljø eller materielle verdier. Vi kan beregne sannsynlighet for at en brann oppstår, nivåene og konsekvensene av stråling og røyk, og hvordan alternative scenarier utvikler seg over tid. Modellering av branner gir kunnskap som kan brukes til å tilpasse og forbedre sikkerhetstiltak for å beskytte virksomheten mot brann.

Hva vi gjør

Safetec har bred kunnskap og erfaring med brannmodellering. Vi bruker de beste simuleringsverktøyene med detaljerte modeller av installasjonen og kombinerer dette med opparbeidet kunnskap for å pålitelig forutsi sannsynligheten for og konsekvensene ved en brann.

Safetec bruker verktøy som benytter numerisk fluiddynamikk (KFX og Ansys CFX) for å simulere brannforløp. Dette er ledende programvare for brannsimuleringer. Vårt team med erfarne ingeniører er godt trent i bruken av disse verktøyene, kjenner deres potensiale og begrensninger, som gir pålitelige simuleringer av plausible brannscenarier. Vårt team kan også vurdere årsakene og konsekvensene av brannene med ledsagende røyk videre for å hjelpe deg å finne effektive tekniske eller operasjonelle tiltak som passer for din virksomhet. Vi kan også teste effekten av sikkerhetstiltak (brannvegger, brannvann osv.) gjennom brannberegninger.

Fordeler og nytte

  • Godkjent og pålitelig avanserte verktøy (KFX og CFX)
  • Vi  har lang erfaring fra flere industrier og kunder
  • Samarbeid mellom ulike fagdisipliner i Safetec
  • 3D-bilder av simulerte branner sammen med plott som viser varmestråling, røyk og temperaturer for å gi et visuelt bilde av risikoen
  • Identifikasjon og vurdering av effektive risikoreduserende tiltak.

Kontakt oss

Ta kontakt for å se hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med å redusere risikoen for brann.