Ulykkesforebygging

Store ulykker er alltid et resultat av ulike faktorers komplekse samspill

For å unngå at ulykker skal inntreffe må de ulike faktorene som påvirker hendelsen, samt samspillet mellom faktorene, forstås. Safetec hjelper våre kunder innen varierte bransjer med å kontrollere, analysere og identifisere tekniske, operasjonelle og organisatoriske styrker og svakheter som vil ha påvirkning på potensielle hendelser og ulykker.