Safetecs tjenester utføres profesjonelt og med høy grad av kompetanse. Allikevel understreker vi at hvert enkelt selskap står fritt til å gjøre de undersøkelsene de mener er nødvendige før et samarbeid etableres.

Safetec arbeider med høy grad av etikk og integritet.