NL2
Referanser

Safetec bidrar til sikker og effektiv karbonfangst og -lagring

I utvikling av ny teknologi kreves det gode designprosesser hvor sikkerhet tas høyde for tidlig i prosessen. Gjennom å kombinere vår erfaring fra sikkerhetsstudier av landbaserte anlegg og karbonfangst og -lagringsløsninger, leverer Safetec verdifulle bidrag til sikker og effektiv karbonfangst og -lagring.

Det har vi gjort sammen med KBR (Kellogg Brown and Root Limited) for Northern Lights, som er en del av fullskala karbonfangs- og lagringsprosjektet Langskip. NB: Se video nederst i saken der Equinor forklarer mer om både teknologien og Northern Lights-prosjektet).

I Northern Lights-prosjektet har Safetec blant annet bidratt med:

  • Beredskapsanalyse (Emergency Preparedness Analysis, EPA)
  • Total risikoanalyse inkludert blant annet brann- og eksplosjonsfare knyttet til transformatorer, konsekvensvurdering basert på CDF-modellering (Kameleon FireEx KFX®), skipskollisjon og vurdering av risikoreduserende tiltak
  • Simulering av skipslogistikk ved bruk av skip med ulik kapasitet, ulike lastepunkt, CO2 produksjonsrate, etc. Simuleringene demonstrerer hvilke scenarioer anlegget kan håndtere under gitte betingelser
Reidun Opsahl 1

Vi har brukt bredden av vår erfaring, og våre fageksperter har bidratt med sin kunnskap for å gi best mulig tverrfaglige anbefalinger og konklusjoner.

– Reidun Kristine Opsahl, avdelingsleder i Safetec

I dette prosjektet har Safetec bidratt med ulike studier for sikker og effektivt design.

- Å jobbe på tvers av fagfelt, avdelinger og landegrenser er slik vi jobber i Safetec. Denne framgangsmåten gir merverdi til våre kunder samtidig som vi får brynt oss på nye og spennende utfordringer, sier Reidun K. Opsahl i Safetec.

(Illustrasjoner og video: Northern Lights - Equinor)

Hydrogen tanks

Stolte initiativtakere av SAFEN JIP

Solvang

Utfordrer kjerneverdiene for å bli enda bedre

Klekken Safetec gathering 2022

Vi ønsker enda flere nyansatte velkommen