Sotralink
Referanser

BREEAM Infrastructure i Sotrasambandet

Safetec har blitt tildelt kontrakten for planlegging og gjennomføring av BREEAM Infrastructure-vurderingene for riksveg 555 Sotrasambandet, på vegne av og i tett samarbeid med Sotra Link CJV ANS.

I dag passerer kjøreturen fra Bergen til Sotra gjennom områder med mye kø. Sotrasambandets nye 9.4 km firefelts vei vist på skissen skal fjerne flaskehalser og drastisk forbedre trafikksikkerheten for veibrukere i Øygarden og Bergen kommune.


Metodikken som BREEAM Infrastructure legger til grunn handler om å fremme bærekraftige løsninger og finne forbedringspotensial i prosjektet. Som sådan veileder BREEAM Infrastructure prosjektet til å vurdere løsninger som til skal føre til forbedringer av alle tre elementer av bærekraft: Økonomi, sosiale forhold og ytre miljø.

BREEAM Infrastructure-sertifiseringer baseres på bevisføring av gjennomførte vurderinger og beslutninger. The Building Research Establishment (BRE) gir følgende definisjon på sine nettsider: “BREEAM Infrastructure is the evidence-based sustainability assessment, rating and awards scheme for civil engineering, infrastructure, landscaping and public realm projects” (BRE, 2021).

Arnstein Skogset

BREEAM Infrastructure har potensial til å løfte prosjektet, både i planlegging, prosjektering og utførelse. I praksis vil det kunne bedre brukernes opplevelse av både utbyggingen og det ferdige sambandet.

– Arnstein Skogset, avdelingsleder i Safetec

De tre kategoriene av bærekraft (økonomi, sosiale forhold og ytre miljø) vurderes i totalt 200 målbare kriterier, som spenner seg over ulike nivåer, fra baseline og vurderinger til implementering og suksess av tiltak. Kriterienes omfang medfører at BREEAM Infrastructure vurderinger er svært tverrfaglige og må revideres i tråd med prosjektets fremgang.

Basert på prosjektets størrelse og kompleksitet har Safetec utpekt tre BREEAM Infrastructure assessorer for å planlegge og gjennomføre vurderingene. De vil samarbeide tett med de ulike partene i prosjektet for å innhente og vurdere bevis på oppfyllelse av BREEAM Infrastructure-kriteriene. Målet er å oppnå nivået «Very Good».

Hydrogen tanks

Stolte initiativtakere av SAFEN JIP

Solvang

Utfordrer kjerneverdiene for å bli enda bedre

Klekken Safetec gathering 2022

Vi ønsker enda flere nyansatte velkommen