SIL i petroleumsindustrien

Dette kurset er ett av flere kurs Safetec kan skreddersy til grupper ved behov. Kursene vi tilbyr kan holdes i deres lokaler eller hos oss, og kursene kan holdes på norsk eller engelsk.

Er du interessert i dette kurset, send en e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00, så kan vi sette opp kurs etter nærmere avtale.

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i begrepet SIL (Safety Integrity Level) relatert til krav til instrumenterte sikkerhetsfunksjoner som skal fungere som barrierer i et prosessanlegg. Kurset gir en oversikt over relevante standarder; SIL-nivåer, hva SIL-begrepet dekker samt grunnleggende metoder for beregning og tolking av resultater for en enkel sikkerhetsfunksjon. Deltakerne oppnår forståelse for problemstillinger knyttet til SIL, og kan delta i diskusjoner rundt dette.

Målgruppe: Anbefales for de som jobber med sikkerhet, teknisk sikkerhet, prosessikring og instrumentering, spesielt innenfor offshoreindustrien, men prinsippene vil også være relevante for annen landbasert prosessindustri.

Forkunnskaper: Grunnleggende prosess-, system- og sikkerhetsforståelse. Kjennskap til prosessikring og/eller instrumenterte sikkerhetssystem er en fordel.

Kursinnhold:

  • Overordnet henvisning til aktuelt regelverk
  • Grunnleggende begreper og elementer
  • SIL-krav (tre deler: Beregning, arkitektur og kvalitetssikring)
  • Enkle eksempler i plenum
  • Øving (pr. person eller i grupper)
  • Oppsummering/diskusjon