Kurs i Risk-Based Maintenance (Norsok Z-008)

Optimaliser ditt vedlikeholdskonsept ved hjelp av en risikobasert tilnærming, meld deg på kurs og lær mer om Risk-Based Maintenance (Norsok Z-008)

Risk-Based Maintenance (RBM) brukes til å prioritere de kritiske eiendelene som har innvirkning på sikkerhet og/eller produksjon. Ved bruk av en risikomatrise tilpasset selskapets måltall (KPIer), klassifiseres funksjonssvikt slik at de kritiske eiendelene for selskapet prioriteres. RBM inneholder prinsipper for å fjerne unødvendig vedlikehold, øke påliteligheten og sikkerheten og optimalisere vedlikeholdet. Det hjelper vedlikeholdsteamet til å prioritere riktig vedlikeholdsoppgave, nivå og frekvens for et spesifikt system/delsystem.

Norsok Z-008 er utviklet av norsk petroleumsindustri for å sikre tilstrekkelig sikkerhet og økt kostnadseffektivitet. Standarden gjelder for alle bransjer og faser (design, klargjøring for drift og driftsfase). Det inkluderer alle risikoer forbundet med personell, miljø, produksjonstap, direkte og indirekte kostnader inkludert omdømme.

Målgruppe:

Dette kurset anbefales for personell som skal utføre vedlikeholdsarbeid selv, for eksempel ledere, teknikere eller annet personell involvert i vedlikehold.

Forutsetning:

Basert på deltakernes bakgrunn kan kurset skreddersys etter dere behov, alt fra et introduksjonskurs til mer avanserte kurs.

Kursinnhold:

  • Introduksjon til vedlikehold og Reliability Centered Maintenance (RCM)
  • Introduksjon til RBM-prinsipper
  • Hvordan implementere RBM, inkludert: konsekvensklassifisering, teknisk hierarki, vedlikeholdsprogram og planlegging, rapportering, analyse og forbedringer og evaluering av reservedeler

Dette kurset er ett av flere kurs Safetec kan skreddersy til grupper ved behov. Kursene vi tilbyr kan holdes i deres lokaler eller hos oss, og kursene kan holdes på norsk eller engelsk.

Er du interessert i dette kurset, send en e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00, så kan vi sette opp kurs etter nærmere avtale.