Kriseledelse

Safetec, i samarbeid med Crisis Leadership Group, tilbyr to typer kurs i kriseledelse:

  • Basic
  • Advanced

Kriseledelse Basic er et dagskurs som tar for seg hvordan ledere kan identifisere ulike typer av kriser, hvordan forberede seg gjennom systematisk planlegging, trening og øving, hvordan håndtere krisene når de oppstår/inntreffer og hvordan lære av krisehåndteringen både underveis og i etterkant (evauering).

Kriseledelse Advanced  er et to-dagers kurs som er en fortsettelse av Basic-kurset og forutsetter at en har gjennomført dette. Deltakerne vil få prøve seg på å håndtere større og mer komplekse krisesituasjoner og prosesser. I tillegg får de prøve seg i ulike roller i både formelle krisestaber og ledergrupper i «krisestab-modus». Vi vil også fokusere på beslutningsprosesser og dømmekraft under press og stress, samt hvordan gjennomføre debrief og støttesamtaler.

Kursene kan kjøres som interne kurs skreddersydd for virksomheten om ønskelig.

Er du interessert i disse kursene send en e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00.