Innføring i risikoanalyse

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av begreper og analysemetoder som benyttes i risikoanalyser, samt bruksmåter og bruksområder for disse.

Målgruppe: Anbefales alle de som bruker risikoanalyser i sin virksomhet og som har behov for grunnleggende kunnskaper om hva risikoanalyse er, hvilke metoder som finnes og hvilke problemstillinger risikoanalyser er relevante å anvende på.

Kursinnhold:

  • Grunnleggende begreper
  • Risikoanalyseprosessen
  • Metoder: Grovanalyse, HAZOP, Hendelsestreanalyse, FMEA
  • Bruk av risikoanalyser