Innføring i risikoanalyse

Dette kurset er ett av flere kurs Safetec kan skreddersy til grupper ved behov. Kursene vi tilbyr kan holdes i deres lokaler eller hos oss, og kursene kan holdes på norsk eller engelsk.

Er du interessert i dette kurset, send en e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00, så kan vi sette opp kurs etter nærmere avtale.

Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av begreper og analysemetoder som benyttes i risikoanalyser, samt bruksmåter og bruksområder for disse.

Målgruppe: Anbefales alle de som bruker risikoanalyser i sin virksomhet og som har behov for grunnleggende kunnskaper om hva risikoanalyse er, hvilke metoder som finnes og hvilke problemstillinger risikoanalyser er relevante å anvende på.

Kursinnhold:

  • Grunnleggende begreper
  • Risikoanalyseprosessen
  • Metoder: Grovanalyse, HAZOP, Hendelsestreanalyse, FMEA
  • Bruk av risikoanalyser