HAZID/HAZOP

Dette kurset er ett av flere kurs Safetec kan skreddersy til grupper ved behov. Kursene vi tilbyr kan holdes i deres lokaler eller hos oss, og kursene kan holdes på norsk eller engelsk.

Er du interessert i dette kurset, send en e-post til eldrid.roald.nilsen@safetec.no eller ring +47 73 90 05 00, så kan vi sette opp kurs etter nærmere avtale.

Opplæringen har som mål å etablere basisferdigheter og metodekunnskap for å kunne lede HAZID og små HAZOP’er.

Målgruppe: Anbefales for de som jevnlig deltar på HAZID og HAZOP og/eller har ansvar for gjennomføring av HAZID og HAZOP i sitt arbeid.

Kursinnhold:

  • Hva er HAZID?
  • Hva er HAZOP?
  • I hvilke tilfeller er dette verifikasjoner som er passende?
  • Begrensinger for bruk
  • Alternative metoder

Forberedelser, rapportering og oppfølging i etterkant:

  • HAZID/HAZOP prosess
  • Forberedelser
  • Oppdeling i noder
  • Bruk av ledeord
  • Hvordan skrive effektive aksjoner fra møtet?

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver. De praktiske casene tar for seg de ulike rollene innenfor gruppen og belyser deres ansvarsområder med spesielt fokus på ansvaret til fasilitator.