Fra ROS til beredskap

Kurset vil gi deg et godt fundament for etablering av beredskapsanalyse, et verktøy for å gjøre din organisasjon mer robust og mindre sårbar for uønskede hendelser og kriser.

Målgruppe: Anbefales for de som vil lære mer om ROS-analyser og beredskapsplanlegging, og som ønsker å få på plass en beredskapsplan med tiltakskort.

Kursinnhold:

  • Veiledning og praktiske oppgaver i utførelse av ROS-analyse og beredskapsanalyse
  • Innføring i metodikk, og oppstart på ROS-analyse med fareidentifisering
  • Innføring i beredskapsforskriften med særlig fokus på beskyttelse av driftskontrollsystemer og informasjons-sikkerhet