BowTie

Dette kurset er ett av flere kurs Safetec kan skreddersy til grupper ved behov. Skulle ovennevnte datoer ikke passe for deg, tilbyr vi kurs etter behov. Kursene vi tilbyr kan holdes i deres lokaler eller hos oss, og kursene kan holdes på norsk eller engelsk.

Er du interessert i dette kurset, send en e-post til helge.stangeland@safetec.no eller ring +47 934 83 930, så kan vi sette opp kurs etter nærmere avtale.

Safetec holder BowTie kurs i kvalitativ risiko- og barriereanalyse. I kurset vil du bli kjent med metode for å utføre kvalitativ risikoanalyse ved hjelp av sløyfemetoden (BowTie) og bruk av tilhørende programvareverktøy (BowTieXP) fra CGE Risk Management Solutions.

Identifisering av tiltak for å hindre at uønskede hendelser oppstår og hvilke tiltak som finnes for å begrense konsekvenser av en uønsket hendelse, er nyttig på alle områder hvor man har behov for å skaffe seg en oversikt, vurdere godheten av tiltakene og avdekke eventuelle mangler. Ved hjelp av BowTie analyse kan en kartlegge og dokumentere hvilke tiltak (barrierer) som er tilstede, avdekke mangler og kommunisere dette internt eller eksternt.

Boreriggoperatører benytter BowTie i kartlegging av barrierer til riggens Safety Case, hvor boreriggens system for sikkerhetsstyring er beskrevet. Boreriggers Safety Case benyttes ved søknad til Petroleumstilsynet for å innhente samtykke (SUT) til å operere på Norsk kontinentalsokkel.

Målgruppe:  Relevant for alle som driver med sikkerhetsarbeid, kvalitativ risikoanalyse eller som ønsker å bruke verktøyet til kartlegging av barrierestatus ved hjelp av spørreundersøkelser.

Kursinnhold:

Dag 1: kl. 10:00-15:00

  • Introduksjon
  • BowTie-teori
  • Opplæring steg-for-steg i diagramoppbygging
  • Oppgaver

Dag 2: kl. 0900-1400

  • BowTie-teori
  • Praktisk bruk av BowTie programmet
  • Oppgaver
  • Rapporter og utskrift

NB. Husk å ta med egen PC.

Kurskompendie og programvare vil bli utlevert ved kursstart. PS. Programvaren er utviklet for Microsoft, og fungerer ikke på Mac.

Deltakeravgift: kr. 8.000,- (inkluderer kaffe og lunsj)

Avmelding: Melder du deg av kurset inntil 2 uker før kursdato vil 50% av kursavgiften bli refundert. Ved avmelding etter dette må hele kursavgiften betales, andre i bedriften/organisasjonen kan overta din kursplass.