Samferdsel

Safetec er en solid leverandør av rådgivningstjenester innenfor hele sikkerhets -og pålitelighetsporteføljen. Vi jobber både i store utbyggingsprosjekter, og med rådgivning i driftsfase. Typiske tjenester og tematikk som våre rådgivere bistår med;

  • Risikoanalyser (kvantitative og kvalitative)
  • Beredskapsanalyser og planverk
  • Pålitelighetsstudier og vurderinger (SIL eksempelvis)
  • Vedlikeholdsoptimalisering
  • RAMS (EN50126)
  • Tunnelsikkerhet (Risikoanalyser og simulering)
  • Security (sikring)
  • SHA
  • Sikkerhetskultur

Vi har tilegnet oss betydelig bransjeekspertise med sikkerhetsstyring innen samferdsel, og betjener kunder både innen prosjektering og engineering, offentlige kunder, operatører, byggherre osv. Vi har rammeavtaler innen sikkerhetsstyring med en rekke av de store offentlige aktørene innen samferdsel og infrastruktur, og er stolt av å være del av de store nasjonale utbyggingsprosjektene som pågår i Norge i dag.

Referanser

Fergefri E39 Vik- Julbøen (Statens Vegvesen)

Fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16 (Dr. Ing A. Aas-Jakobsen)