Olje og gass

Safetec har over 30 års erfaring med å levere tjenester innenfor risiko- og sikkerhetsstyring til olje- og gassindustrien. Vi betjener kunder i hele verdikjeden, fra operatører, engineering til utstyrsleverandører.

Vi bistår i sikkerhetsarbeidet gjennom hele levetiden til prosjekter. Dette inkluderer tidlig konseptvalg, gjennom designutvikling, utbygging, drift, vedlikehold og modifikasjoner helt til avvikling og fjerning.

Hvert segment i olje- og gassindustrien står ovenfor unike utfordringer, fra aldrende installasjoner, økende trusselbilde til miljøutfordringer. Safetec bistår våre kunder på ulike nivå i organisasjonen slik at våre kunder kan være konkurransedyktige i et marked som endrer seg raskt.