Offentlig sektor

Safetec bistår kunder innenfor offentlig sektor ved å levere konsulenttjenester som støtter opp under risikostyring, sikkerhetskultur, beredskapsplanlegging og øvelser.

Vi leverer våre tjenester til departement, direktorat, myndigheter, universitet, lokale kommuner/myndigheter, sykehus, sanitær/vannforsyning/avløp, kraftverk, etc.

Vi utfører alt fra konsekvensanalyser av store offentlige reformer for departementer og direktorater, til ROS-analyser for kommuner og fylkeskommuner. Vi bistår også tilsynsmyndigheter med utvikling av metoder og verktøy for risikobaserte tilsynsaktiviteter.

Gjennom våre prosjekter bidrar vi til kompetanseheving innen offentlig sektor og best mulig bruk av samfunnets ressurser.