Maritim

Safetec har over 30 års erfaring med å levere tjenester innenfor risiko- og sikkerhetsstyring mot maritim industri. Typiske tjenester som våre rådgivere bistår med

  • Skipstrafikk- og kollisjonsstudier
  • Risikoanalyser av farleder
  • Sikker drift og sikkerhetskultur
  • Kostnadseffektiv drift- og vedlikeholdsplanlegging
  • Assistanse eller verifikasjon under prosjektering av nybygg for å oppfylle lover og regler og minimere risiko

Vi har bred erfaring med å utføre risikoanalyser for maritime operasjoner og design. Våre kunder består blant annet av oljeselskaper, feltoperatører, myndigheter, verft og skipseiere.