Helse

Safetec bistår helsesektoren med et bredt spekter av tjenester. Vi er et av landets største rådgivingsmiljøer innen styring av sikkerhet og risiko, og har den siste tiden gjennomført flere spennende prosjekter mot helsevesenet: 

  • Vi har bistått regjeringens koronakommisjon å utrede modeller for beredskapslager av smittevernutstyr og medisinskteknisk utstyr og vurdere hvordan legemiddelberedskap kan styrkes for helsekriser som pandemi. 
  • Vi har hjulpet norske sykehus med å gjennomføre ROS-analyser i forbindelse med innføring av nytt redningshelikopter (AW101), og har også gjennomført simuleringer av rotorvind. 
  • Vi har planlagt og gjennomført en serie arbeidsmøter med Statens Undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenester (UKOM) ifm metodikk for gransking av hendelser 
  • Vi har kartlagt pålitelighet og sårbarhet ifm økning av produksjon av en-dose medisiner for Sykehusapotekene midt-Norge 

Dette er noen eksempler på at Safetecs kompetanse bidrar til å styrke sektorens evne til å løse sitt samfunnsoppdrag.  

I årets sykehustale understreket tidligere helseminister Bent Høie at helsevesenet i Norge skal fortsette arbeidet med å bedre pasientsikkerhet og kvalitet. Safetec har arbeidet med disse temaene i over 30 år, og har som klar strategisk målsetting å bidra med vår kompetanse inn mot sektoren.