Risikovurdering

Safetec utfører risikovurderinger i henhold til NYTEK og NS9415/NS5814 for

  • Konvensjonelle oppdrettsanlegg
  • Nye konsepter (utviklingstillatelser).

En fullstendig risikovurdering omfatter både fareidentifisering (HAZID), risikoanalyse og risikoevaluering.

Vi har erfaring med risikovurderinger av:

  • HMS
  • Rømming av fisk
  • Fiskehelse og fiskevelferd
  • Økonomi eller andre verdier

Safetec bistår i tillegg med rådgiving knyttet til tiltaksvurdering og konsesjonssøknader. Vi gjennomfører også konsernrisikoanalyser for oppdrettsanlegg, med fokus på både strategisk og operasjonell risiko.