Driftsoptimalisering

Safetec har lang erfaring med å bruke simuleringsmodeller til optimalisering av drift og vedlikehold. Simulering er et effektivt hjelpemiddel for å synliggjøre og dokumentere kostnader knyttet til dagens drift. Simulering er også en rimelig og systematisk måte å peke på hvor endringer i en prosess kan gi størst gevinst.

Optimaliseringanalyser kan gi en rekke gevinster:

  • Bedre utnyttelse av tillatt maksimalt tillatt biomasse (MTB)
  • Identifisering av potensielle feil på utstyr og etterfølgende konsekvenser – for eksempel rømming
  • Identifisering av kritiske faktorer, deriblant flaskehalser og «produksjonsdrivere»
  • Beslutningsstøtte for mer kostnadseffektiv drift

Ta kontakt for å finne ut mer om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet med driftsoptimalisering!