Havbruk

Havbruksnæringen møter en rekke utfordringer knyttet til sikkerhet og beredskap. Nye konsepter og oppdrett i eksponerte farvann endrer risikobildet, blant annet med hensyn til risiko for rømming. Safetec hjelper virksomheter med å kartlegge, beskrive og vurdere slik risiko. Vi har for øvrig lang erfaring med helhetlig styring av sikkerhet og kan bistå med alt fra risikoanalyser av nye prosjekter til vurderinger av arbeidsoperasjoner, beredskapsplanlegging, krisehåndtering samt kurs og trening.