Fornybar

Safetec er en leverandør av rådgivningstjenester innenfor hele sikkerhets -og pålitelighetsporteføljen. Vi har god kjennskap til regelverk, forskrifter og retningslinjer i energisektoren. Typiske tjenester og tematikk som våre rådgivere bistår med;

  • Hazop, Hazid og design review
  • Bowtie- og barriereanalyser
  • Pålitelighetsstudier
  • Vedlikeholdsoptimalisering
  • Security (sikring)
  • Risiko- og beredskapsanalyser
  • Beredskapsplaner og øvelser
  • Complianceanalyser/revisjoner
  • Sikkerhetskultur
  • Risikoforståelse og -styring

Vi kan yte kompetanse og erfaring i alle faser fra konsept, via design til operasjon.

Vi gjør kundene våre i stand til å forstå og videreformidle kompleksiteten i grenselandet mellom teknologiske, menneskelige og organisatoriske faktorer.