Fornybar

Safetec er en leverandør av rådgivningstjenester innenfor hele sikkerhets -og pålitelighetsporteføljen. Vi har god kjennskap til regelverk, forskrifter og retningslinjer i energisektoren. Typiske tjenester og tematikk som våre rådgivere bistår med;

 • Hazop, Hazid og design review
 • Bowtie- og barriereanalyser
 • Pålitelighetsstudier
 • Vedlikeholdsoptimalisering
 • Security (sikring)
 • Risiko- og beredskapsanalyser
 • Beredskapsplaner og øvelser
 • Complianceanalyser/revisjoner
 • Sikkerhetskultur
 • Risikoforståelse og -styring
 • Miljøstyring og  -risiko

Vi kan yte kompetanse og erfaring i alle faser fra konsept, via design til operasjon.

Vi gjør kundene våre i stand til å forstå og videreformidle kompleksiteten i grenselandet mellom teknologiske, menneskelige og organisatoriske faktorer.