Bygg og anlegg

Safetec bistår byggherrer, entreprenører og øvrige selskap innen bygg- og anlegg med varierte tjenester innen HMS, sikkerhet, sikring og beredskap. Typiske tjenester og tematikk våre rådgivere bistår med er:

  • Risikoanalyser
  • Beredskapsanalyser og planverk
  • SHA
  • Etablering av HMS-styringssystem
  • Security (sikring)
  • Sikkerhetskultur
  • HMS revisjon
  • Optimalisering av prosesser