Sikkerhet og beredskap

Havbruksnæringen møter en rekke utfordringer knyttet til sikkerhet og beredskap. Safetec har lang erfaring med helhetlig styring av sikkerhet og kan bistå næringen med alt fra risikoanalyser av nye prosjekter til risikoanalyser av arbeidsoperasjoner, beredskapsplanlegging, krisehåndtering samt kurs og trening. Les mer om våre tjenester innen sikkerhet og beredskap, eller ta kontakt.