Havbruk

Safetec tilbyr risikostyring som beslutningsstøtte for å tilrettelegge for sikker og bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Det er anslått at behovet for sjømat vil øke betydelig over de neste tiårene, og regjeringen har som ambisjon at Norge skal bli «verdens fremste sjømatnasjon». Næringen har i dag flere kjente utfordringer knyttet til blant annet; lakselus, rømming og mangelfull tilgang på nye produksjonsarealer. Dette er utfordringer næringen trenger å finne løsninger på for å sikre fortsatt vekst. Klikk på lenkene under for å lese mer om hva Safetec gjør for å bidra til dette.