Hvordan påvirker Covid-19 deg og din bedrift?

Kontinuitetsplan for pandemi

Som et beredskapstiltak har norske myndigheter besluttet at alle som har vært på reise utenfor Norden i perioden etter 27. februar skal holde seg hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

Det samme gjelder personer som har vært i nær kontakt med andre som er bekreftet smittet. Antall bekreftet smittede øker for hver dag og omfanget er foreløpig for tidlig å anslå. Det som imidlertid er fakta, er at dette kan og vil påvirke norske virksomheter på en eller annen måte. Noen må stenge ned deler av sin virksomhet i enkelte perioder, som følge av manglende arbeidskraft eller manglende varflyt. Andre vil ikke kunne gjennomføre planlagt aktivitet fordi risikoen for smitte er for stor.  

Mange virksomheter har tatt sine forhåndsregler ved å innføre reiseforbud, hjemmekontor og andre tiltak for å redusere risikoen for smitte og dermed konsekvensene for egen virksomhet. Men det er ikke alle virksomheter, eller arbeidsplasser, som har denne muligheten. For å sikre produksjonsevne og leveringssikkerhet er det viktig med tiltak som passer til de ulike virksomhetene. Beredskapsplanene må også være tilpasset et scenario der hvor flere personer ikke kan møte på arbeidsplassen og utføre de oppgaver de normalt sett vil gjøre. Safetec har lang erfaring med å gi råd til virksomheter med ulike behov for beredskap og tiltak for å redusere risiko og sårbarhet i virksomhetenVi har bistått virksomheter ved å være en integrert del av kriseledelsen i arbeidet med å møte utfordringen koronaviruset kan representere. 

Har du eller din virksomhet behov for en av følgende: 

  • Organisere og fasilitere prosesser for å identifisere hvordan organisasjonen kan bli berørt? 
  • Identifisere kritiske og eventuelt sårbare prosesser? 
  • Identifisere risiko- og sårbarhetsreduserende tiltak knyttet til smitte? 
  • Bidra med evaluering av prosessen og vurderingene som gjøres i disse tider? 
  • Rådgivning knyttet til reisevirksomhet? 

Hvis dere har behov for rådgivning til tiltak knyttet til koronasmitte, ta kontakt med Safetec på +47 73 90 05 00 eller inquiry@safetec.no. En rådgiver vil ta kontakt med dere innen kort tid.