Evaluering av beredskap- og krisehåndtering

Vi er inne i en spesiell situasjon preget av mye usikkerhet og uforutsigbarhet. Vi har listet opp noen situasjoner og utfordringer samt et utdrag av hva vi bistår våre kunder med i disse tider.  

Situasjonen og utfordringer: 

Situasjonen vi nå er i, har noen sentrale kjennetegn: 

 • Ikke forbigående med det første 
 • Situasjonen kan endre seg raskt 
 • Mye usikkerhet og mangelfull informasjon gjør arbeid med informasjonsinnhenting og etablering av situasjonsforståelse krevende 
 • Tiltak for å motvirke effekt er krevende 
 • Nasjonale tiltak påvirker arbeid med håndtering på organisasjonsnivå 
 • Mye usikkerhet blant ansatte og berørte 
 • Det vil komme nye tiltak som krever kontinuerlig tilpasning 
 • Stort press over tid på arbeidstakere og ledere 

Underveisevaluering 

Når krisen er så langvarig som denne er «underveisevaluering» avgjørende for å sikre kontinuerlig god håndteringVi hjelper våre kunder med å evaluere hvordan beredskaps- og krisehåndteringen har fungert så langt, og hvilke justeringer som eventuelt bør gjøres. En del av denne prosessen er også å se fremover for å identifisere og forstå ulike scenario som kan utspille seg i løpet av krisen – for eksempel nye trusler som vårflom, skogbrann eller cyber-angrep. 

Som en del av evalueringsarbeidet, bistår vi også med en rekke andre / parallelle tema: 

 • Jobbe sammen med kunden opp mot å følge best praksis – metode for proaktiv ledelse for å bidra til å komme i forkant av utviklingen 
 • Forstå situasjonsbildet fra nasjonalt nivå til individnivå 
 • Identifisere og forstå egne utfordringer i organisasjonen før de oppstår 
 • Bistå med å sikre driftskontinuitet 
 • Bistå med å sikre intern oppfølgning av ansatte og berørte – sette ansatte i stand til å utføre arbeid for å opprettholde kontinuitet over tid
 • Bistå med praktiske råd og veiledning om hvordan jobbe med kriseledelse på kort og lang sikt 
 • Identifisere og forstå når det er riktig å gå over i normaliseringsfasen og la driftsorganisasjonen ta over håndteringen (normaltilstanden kan se annerledes ut etter en krise) 
 • Evaluering i etterkant – Safetec kan bidra i evalueringen for å sikre at læring og «best practice» implementeres i organisasjonen, eksempelvis gjennom organisering av beredskapen, roller og ansvar, kommunikasjon, planverk og trening/øvelse 

Ta kontakt med avdelingsleder Jens Christen Rolfsen, +47 970 14 408, epost jens.christen.rolfsen@safetec.no