E6 Manglerudprosjektet

28.04.2016

Statens vegvesen tildelte i vinter Aas-Jakobsen planleggingskontrakten på E6 Manglerudprosjektet, hvor Safetec er fagressurs på det sikkerhetsfaglige, inkludert risikoanalyser og Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA).

 I samarbeid med Vegvesenet skal det utarbeides reguleringsplan for etappe 1 E6/E18 Klemetsrud – Ryen og konsekvensutrede resten av prosjektet med tunnel Abildsø – Ulven og ombygging av Ring 3 fram til Teisen/Ulven. Det ligger også inne opsjoner på regulering av de andre etappene og byggeplan for etappe 1. Den først etappen omhandler ombygging og oppgradering av E6 mellom Klemetsrud og Ryen og utvidelse med kollektivfelt i begge retninger, samt sykkelekspressvei langs strekningen.

Arbeidet med reguleringsplanen vil ta drøye to år, og planen vil være klar for offentlig ettersyn ved årsskiftet 2018/ 2019.

Safetec, som en av flere samarbeidspartnere og underleverandører til Aas-Jakobsen, skal være ansvarlig for det sikkerhetsfaglige i prosjektet. Lars Narvestad, Avdelingsleder for Samferdsel i Aas-Jakobsen sier: «Prosjekter som dette, hvor det er snakk om omfattende endringer av eksisterende samferdselssystem med mye omkringliggende infrastruktur, er vurderinger innen risiko og SHA i denne fasen av prosjektet, viktig beslutningsstøtte. Derfor er det trygt å ha Safetecs meget erfarne sikkerhetsrådgivere med i prosjektteamet.».

Les mer om prosjektet her: «Våre veger»

 

Back to news