Course in Security Risk Assessment for DNB

14.03.2016

Safetec gjennomførte i februar kurs for DNB som dekket metoder for sikringsrisikostyring og sikringsrisikoanalyse basert på NS 5831 og NS 5832. Gjennom to intensive dager ble hele prosessen gjennomgått med spesiell vekt på praktisk utførelse av analysen, og hvordan dette kan omsettes i konkrete sikringstiltak i et barrieresystem.

«DNB er en usedvanlig interessant organisasjon å jobbe med. De står overfor et komplekst og potent trusselbilde, samtidig som de har en moden og offensiv tilnærming til faget», uttaler prosjektleder Alexander Bjerke, «Det er fascinerende å holde kurs for så dyktige medarbeidere, som igjen bidrar til at vår interaktive og praktiske tilnærming til kurset blir enda bedre.»

NS 5831 og NS 5832 er en del av NS583X-serien som er utviklet spesielt for håndtering av tilsiktede uønskede handlinger. NS 5832 har en tilnærming til risikoanalyse som baserer seg på en vurdering av tre faktorer: verdi, trussel og sårbarhet, samt samspillet mellom disse faktorene. Standardene presenterer begreper og framgangsmåter for å vurdere risiko som skiller seg fra mer tradisjonelle måter å vurdere risiko på, slik som NS 5814 der risiko består av kombinasjonen av sannsynlighet og konsekvens, samt tilhørende usikkerhet.

Gjennom kurset vises det hvordan sikringsrisikostyring etter NS 5831 og sikringsrisikoanalyse i henhold til NS 5832, kan integreres i den generelle sikkerhetsstyringen. I kurset presenterer Safetec sin tilnærming til – og operasjonalisering av NS 5831 og NS 5832 og legger opp til at kursdeltakerne får prøve seg på å gjennomføre noen av trinnene i NS 5832.

Hensikten med kurset er å øke kursdeltakernes kompetanse slik at man kan bidra til å gjennomføre en sikringsrisikoanalyse med utgangspunkt i NS 5832.

For nærmere informasjon om kurs og rådgivning, kontakt oss gjerne for en uformell prat:

Alexander Bjerke Seniorrådgiver Security
alexander.bjerke@safetec.no Tlf: 97788993 eller

Knut Erik Fotland Seniorrådgiver
knut.erik.fotland@safetec.no Tlf: 93417615

 

Back to news