Webinar- Securing your assets against terrorism

04.02.2016

Hvordan sikre deg mot terror

Safetec har gleden av å invitere deg og dine kolleger til webinar* med tittelen «Security». Foredragsholder er Alexander Bjerke, senior sikkerhetsrådgiver i Safetec. Alexander Bjerke er tidligere yrkesoffiser fra Hæren og Forsvarets Spesialstyrker. I løpet av hans tjeneste var han som stabsoffiser involvert i et stort antall oppdrag og beredskapssituasjoner nasjonalt og internasjonalt. Han har operativ erfaring som en del av taktisk og operasjonell beredskapsledelse under flere terrorangrep. I dag jobber han med et bredt utvalg kunder og prosjekter mot security i Safetec.

«Selv om vi ikke har vært vitne til dramatiske hendelser i Norge det siste året, er utviklingen gjennomgående negativ. Dette gjelder både utviklingen i trusselsituasjonen knyttet til ulike former for ekstremisme og til aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester.» – PSTs årlige trusselvurdering 2015

Terrorisme har gått fra å være noe vi leser om i avisen, til noe alle virksomheter må forholde seg til. Hva gjør din virksomhet for å beskytte seg mot terrorisme? Hva skal du gjøre i tiden før politiet er på stedet? Hvordan sikrer du at dine viktigste verdier ikke blir rammet? Hvordan påvirker endringer i ditt lokalsamfunn risikobildet for deg?

Safetec viser gjennom dette webinaret hvordan du på en metodisk, ryddig og kostnadseffektiv måte kan sikre dine viktigste verdier. Vi demonstrerer hvordan du med enkle grep kan sørge for at dine risikovurderinger, sikringstiltak og beredskapsplaner blir relevante mot et skiftende trusselbilde.

I en tid preget av usikkerhet og nye trusler, sikrer Safetec din konkurransedyktighet.

Hvis dette høres spennende ut, sett av 20 minutter og ta deg en kopp kaffe mens Alexander står for pratingen. Klikk på denne linken for å registrere deg. Når det er gjort, kan du trykke på «add to calendar».

*Et webinar er en sammenslåing av ordene «web» og «seminar», og er et nettbasert, online foredrag. Deltakerne på webinaret logger seg på gjennom en elektronisk invitasjon, og kan lytte til foredraget og se plansjer og presentasjonsmateriell via sin egen PC.

Velkommen!

Se opptak av webinaret her

Back to news